A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Комунальне Некомерційне Підприємство Стрийської Міської Ради "Стрийська Центральна Районна Лікарня"

Порядок госпіталізації та виписки пацієнтів у КНП "Стрийська ЦРЛ"

І.  Госпіталізація  пацієнтів

 1. У стаціонарні  відділення  КНП «Стрийська  ЦРЛ»  госпіталізуються хворі, які потребують кваліфікованого обстеження, лікування та цілодобового нагляду медичного персоналу в стаціонарних умовах за направленнями лікарів амбулаторно-поліклінічних закладів, Стрийської підстанції  ЕМД  та  МК, інших лікувально-профілактичних закладів, а також в разі самостійного звернення хворих в лікарню за життєвими показаннями.
 2. Госпіталізація хворих у лікарню здійснюється через відділення  невідкладної (екстреної)  медичної  допомоги. Всі хворі із загрозливими станами (шок, інфаркт міокарду, інсульт, тромбоемболія тощо) госпіталізуються безпосередньо у  реанімаційне відділення після  надання  медичної  допомоги  у  відділенні  Н(е)МД
 3. При плановій госпіталізації хворий  пред'являє медичному  реєстратору:
  1. Направлення  відповідної  форми.
  2. "Медичну карту амбулаторного хворого" (ф. №025/о) з результатами проведених на догоспітальному етапі обстежень та консультацій лікарів-спеціалістів або "Витяг із медичної карти амбулаторного хворого "(ф. №027/о).
  3. Паспорт  або  інший  документ, що  підтверджує  особу  і  місце  проживання.
  4. Для скерованих  військкоматом  обов'язкове  направлення  медичної  лікарської  комісії  із  підписом  лікаря-спеціаліста  і  голови  комісії, акт  для  заповнення  обстеження  та заключення і  документ, що  засвідчує  особу.
 4. У разі екстреної госпіталізації хворих лікар (фельдшер) бригади ЕМД  та  МК  допомоги повинен здати заповнений "Супровідний листок станції швидкої медичної допомоги" (ф. №114/о) черговому  персоналу відділення  Н(е)МД із зазначенням паспортних даних, дати захворювання, скарг, діагнозу, дати і часу госпіталізації хворого та обсягу наданої на догоспітальному етапі медичної допомоги. "Супровідний листок станції ЕМД  та  МК" вкладається в "Медичну карту стаціонарного хворого" (ф. №003/о).
 5. У разі самозвернення хворого  у  відділення  Н(е)МД  і госпіталізації його в лікарню черговим  лікарем,  видається  скерування , де зазначаються медичні показання для госпіталізації.
 6. Приймання хворих на стаціонарне лікування в робочий час здійснюється черговими  лікарями  відділення  Н(е)МД (терапевт, травматолог), черговим  хірургом, реаніматологом у  відділення:  дитяче, неврологічне, ЛОР, урологічне завідувачами  даних  відділень , які оглядають хворих, встановлюють діагноз, вирішують питання про необхідність госпіталізації, призначають необхідні лікувально-діагностичні заходи, про що роблять відповідний запис в історії хвороби. В нічний  час ці заходи виконує черговий лікар -терапевт відділення Н(е)МД, який  вирішує питання  про  госпіталізацію в  терапевтичне, дитяче  та  неврологічне  відділення; черговий  лікар-хірург – в  хірургічне, урологічне  та  ЛОР  відділення;  черговий  лікар-травматолог – в  травматологічне  відділення,  черговий  лікар-реаніматолог – в  реанімаційне  відділення.
 7. 8. У разі відмови в госпіталізації хворим, які звернулись в відділення Н(е)МД в порядку самозвернення або хворим, які були направлені на планове лікування в стаціонар, черговий лікар відділення Н(е)МД надає хворому необхідну медичну допомогу і робить відповідний запис у "Журналі відмовлень в госпіталізації" (ф. № 001-1/о) із зазначенням дати і часу звернення хворих самостійно або за направленням лікаря на планову госпіталізацію, їх паспортних даних та адреси; діагнозу, встановленого в відділенні Н(е)МД, причин відмови у госпіталізації, здійснених у відділенні Н(е)МД заходів.
 8. Правильність ведення журналу відмовлень у госпіталізації контролюється черговим лікарем (відповідальним черговим лікарем). Контроль за якістю ведення цього журналу покладається на завідувача відділення Н(е)МД.

Причинами відмов в госпіталізації можуть бути:

- відсутність медичних показань у госпіталізації;

- наявність показань до госпіталізації хворого в інший лікувальний заклад;

- категорична відмова хворого від госпіталізації.

 1. У разі наявності медичних показань до госпіталізації, але категоричній відмові хворого, черговий лікар повинен проінформувати його про можливі наслідки відмови, оформити відмову від госпіталізації у вигляді розписки хворого і зробити відповідний запис у журналі відмовлень. Незважаючи на відмову від госпіталізації, черговий лікар повинен надати хворому необхідну медичну допомогу, дати рекомендації щодо подальшого лікування.
 2. При відсутності медичних показань до госпіталізації необхідно зробити відповідний запис у журналі відмовлень у госпіталізації з обґрунтуванням відмови та відображенням стану хворого, локалізації і ступеня пошкодження, встановленого діагнозу, стадії захворювання. У цьому ж журналі мають бути зазначені результати проведених досліджень, обсяг наданої медичної допомоги, причина відмови, рекомендації.
 3. У разі відмови в госпіталізації хворому, доставленому бригадою підстанції  ЕМД та  МК і направленні хворого в інший лікувальний заклад, супровідний лист ЕМД  та  МК підклеюється в журнал відмовлень у госпіталізації. Хворому на руки видається коротка виписка, яка відображає його стан на час перебування в відділенні Н(е)МД , результати проведених досліджень та консультативних оглядів, діагноз, обсяг наданої медичної допомоги, рекомендації щодо подальшого лікування.
 4. Медичним  реєстратором  або  медичною сестрою відділення Н(е)МД на кожного госпіталізованого хворого     заводиться "    Медична карта стаціонарного    хворого" (ф. №003/о) із заповненням її паспортної частини, відображенням діагнозу лікувального закладу, який направив хворого на стаціонарне лікування, діагнозу, встановленого у відділенні Н(е)МД. "Медична карта стаціонарного хворого" заповнюється лише за наявності у хворого паспорта або іншого документа, який підтверджує його особу. Крім того, в медичній карті мають бути обов'язково відображені температура тіла, артеріальний тиск, маса хворого, результати огляду на педикульоз, коросту, відмітки про вірусний гепатит, наявність цінних речей. Одночасно  заповнюється паспортна частина "Статистичної карти хворого, який вибув із стаціонару "(ф.№066/о), яка вкладається в медичну карту.

Якщо хворого доставлено в лікарню у непритомному стані, то після надання йому необхідної медичної допомоги, паспортна частина медичної карти заповнюється зі слів родичів або супроводжуючих хворого осіб. При цьому черговий персонал відділення Н(е)МД повинен ретельно звірити наявні дані з тими документами, які знаходяться при хворому.

При відсутності документів і неможливості отримати відомості про хворого, який знаходиться у непритомному стані, в "Журналі обліку прийому хворих та в "Медичній карті стаціонарного хворого (ф. №003/о) робиться запис"невідомий", детально описуються зовнішні прикмети хворого, одяг, наявні речі. Дані про "невідомого" повідомляються в міліцію.

 1. Питання про необхідність санітарної обробки хворого вирішує черговий лікар відділення Н(е)МД. Санітарна обробка проводиться під керівництвом медичної сестри відділення Н(е)МД, про що робиться відмітка в медичній карті..
 2. Хворий, який поступає на лікування в лікарню, має бути ознайомлений у відділенні Н(е)МД з правилами внутрішнього розпорядку лікарні, про що робиться запис в історії хвороби за підписом хворого.
 3. У разі госпіталізації хворого черговий персонал забезпечує дотримання принципів лікувально-охоронного режиму, своєчасну госпіталізацію хворого в палату – не  пізніше 2 годин  з  моменту  звернення  у  відділення  Н(е)МД.Черговий молодший  медичний  персонал,   при  потребі  і  чергова  медична  сестра, черговий  лікар відділення Н(е)МД, забезпечує транспортування госпіталізованих хворих з урахуванням тяжкості стану (самостійно або на ношах) супроводжує хворого у відповідне відділення і передає його особисто черговій медичній сестрі відділення. Черговий лікар відділення Н(е)МД, в разі відсутності лікарів відділення, організовує нагляд за станом тяжкохворих і хворих, які поступили під час чергування, і надання їм, в разі потреби, невідкладної медичної допомоги.
 4. Госпіталізація  хворих (іногородніх)  в  плановому  порядку  здійснюється  із  дозволу  директора  або  заступника  директора  з  лікувальної  роботи.

Госпіталізація  ургентних  хворих  здійснюється  черговим  лікарем  того  чи  іншого  профілю  із  подальшим  доведенням  інформації  директору  або  заступнику  директора з лікувальної  роботи.

 1. Всі документи та цінні речі хворих повинні здаватися на зберігання за списком у камеру схову лікарні, а особисті речі - в гардероб для зберігання речей з обов'язковою видачею квитанції і записом в історію хвороби.
 2. При прийманні в лікарню інфекційного хворого на нього заповнюється "Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення" (ф.№ 058/о), яке не пізніше 12 годин направляється в санепідстанцію, а при наявності телефонного зв'язку - одночасно повідомляється по телефону. Речі хворих, одяг персоналу, приміщення відділення Н(е)МД підлягають дезинфекції.
 3. Завідувачі відділень (у нічній час черговий лікар відділення) зобов'язані сповістити рідних про госпіталізацію у таких випадках:
  1. Госпіталізація в лікарню дитини або підлітка до 18-тирічного віку без супроводу рідних.
  2. Госпіталізація хворого, доставленого в лікарню бригадою ЕМД  та  МК внаслідок нещасного випадку, раптового (гострого) захворювання, яке виникло за межами місця проживання.
  3. Госпіталізація хворого, який перебуває у непритомному стані.
  4. Госпіталізація хворого у стані, загрозливому для життя.
  5. Потреба у переведенні хворого в інший лікувальний заклад.
  6. Смерті хворого.
 4. Всі потерпілі, доставлені у відділення  Н(е)МДз травмами, обов'язково повинні бути обстежені на вміст алкоголю в крові.

ІІ.Виписка  пацієнтів

 1. Виписка хворого проводиться лікуючим лікарем за узгодженням із завідувачем відділення лікарні після завершення курсу лікування в разі:
 • досягнення результатів лікування згідно із стандартами надання діагностично-лікувальної допомоги в стаціонарах відповідного профілю з одужанням або покращанням стану здоров'я хворого та можливості продовження лікування в умовах денного, домашнього стаціонару або амбулаторних умовах;
 • необхідності переведення хворого на доліковування або реабілітацію в іншу лікарню або заклад медико-соціальної допомоги.
 1. Виписка хворого до завершення лікування за вимогою самого хворого або його рідних проводиться з дозволу завідувача відділення за узгодженням з заступником головного лікаря з лікувальної  роботи.
 2.  Виписка хворого за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку лікарні проводиться завідувачем відділення з попереднім інформуванням про такий випадок директора  або  заступника директора з лікувальної  роботи.
 3. Лікуючий лікар зобов'язаний завчасно підготувати хворого до виписки, дати йому необхідні лікувально-профілактичні поради відносно режиму праці і відпочинку, дієти, направлення і "Витяг з медичної карти стаціонарного хворого" (ф. №027/о) в поліклініку за місцем проживання для подальшого диспансерного нагляду або амбулаторного лікування.
 4.  Старша медична сестра повинна завчасно повідомити родичів про час його виписки, підготувати його одяг і відповідну документацію.
 5. При виписці (смерті) хворого або переведенні його для подальшого лікування в інше відділення (лікувальний заклад), лікуючий лікар оформляє виписний (в разі смерті - посмертний) епікриз, в якому стисло резюмує дані про стан хворого при госпіталізації та виписці (смерті), обгрунтовує клінічний діагноз, проведені лікувальні заходи та їх ефективність, рекомендації щодо подальшого лікування та режиму хворого. Медична карта стаціонарного хворого підписується лікуючим лікарем та завідувачем відділення. На підставі даних медичної карти заповнюється "Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару" (ф. № 066/о), яка разом з медичною картою передається медичному статистику, а потім до архіву закладу.
 6. У разі переведення стаціонарного хворого в інше відділення КНП «Стрийська  ЦРЛ» в історію хвороби записується епікриз. При переведенні хворого з одного лікарняного закладу в інший, одночасно з хворим передається "Витяг з Медичної карти стаціонарного хворого" (ф. 027/о). "Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару" (ф. 066/о) при цьому не заповнюється.
 7. Речі, документи та цінності хворого при виписці видаються особисто хворому або його родичу при пред'явленні останнім доручення і паспорта, а в випадку переведення повинні бути передані відповідному лікувальному закладу.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень